De Aboriginals en het heelal

We weten dat, ondanks onze uitgebreide maar onvolledige kennis van het heelal,alles wat zich daarboven bevindt, één groot mysterie was. Deze onwetendheid heeftgeleid tot talloze kunstwerken en mythen. Zelfs de Aboriginals, de oorspronkelijkebewoners van het Australische continent, hebben een erfenis achtergelaten vankunstwerken en ideeën over astronomie, vastgelegd in schors-schilderijen,gravures en Lees meer…