Integriteitsbeleid

JVS-Descartes streeft ernaar om op ieder moment 2 Aanspreekpunten Integriteit (API’s) in te zetten. Deze API’s begeleiden Descartes en iedereen die betrokken is bij Descartes in geval van een integriteitsschending. Dit omvat elke vorm van lichamelijke, seksueel, moreel of psychisch gedrag dat iemand beschouwt als grensoverschrijdend voor zichzelf of een ander. Of het nu leden, leiding, ouders, keukenhulp, of andere betrokkenen bij Descartes, betreft, iedereen kan contact opnemen met een API.

De API neemt elke melding, via elk communicatiekanaal, serieus. Na de initiële verkenning van de situatie, bespreekt de API samen met de melder de aanpak en verwijst eventueel door naar externe instanties. De API neemt een ondersteunende en raadgevende rol in, maar maakt nooit keuzes voor de melder. Alle te nemen stappen gebeuren in overleg met de melder.

In werking

Ons team bestaat uit Jolien en Tom en we zijn er om jullie te helpen met welke vraag dan ook.

Voel je je niet goed in je vel, heb je ergens een vraag over, wil je iets in vertrouwen delen of 

gewoon een leuk praatje maken? Aarzel niet om ons aan te spreken of een mailtje te sturen. Onze ondersteuning geldt voor leden, ouders en vrijwilligers. Als mAPI en pAPI zijn we er altijd voor je alsook om je thuis te laten voelen bij JVS-Descartes. 

(Natuurlijk kan je ook altijd bij je leider terecht als je liever niet met een API contact opneemt.)

Wil je contact met ons opnemen? Stuur gerust een mail, bericht, app, … dit kan via de volgende mailadressen en telefoonnummers:

Jolien Daniëls: 

Tom Geraerts: