De inschrijvingen zijn gesloten voor de jeugdcursus van 2018 – 2019. Voor informatie omtrent de huidige jeugdcursus kunt u hier terecht.

JVS-Descartes organiseert een jeugdcursus voor 9 tot 14 jarigen! In een reeks van 10 lessen zullen we op dergelijke vragen een antwoord proberen te zoeken en jou ondertussen bijleren over de sterren en planeten. Beginnend bij de oerknal en eindigend met de dood van ons universum. Ook zullen we de laatste les samen echte vaste brandstof raketjes bouwen en later ook lanceren.

Meer informatie? u kan ons bereiken op jeugdcursus@jvs-descartes.org

Workshop raketjes bouwen gegeven door Miquel Hillen
Lanceren van vaste brandstofraketjes

INSCHRIJVEN


De lessen zullen wekelijks op zaterdag doorgaan van 15u tot 17u15 in de Cosmodrome. De eerste jeugdcursus zal 29/09 plaatsvinden. De cursus kost 50 euro. Daarin zit 2 jaar lidgeld van de Cosmodrome, materiaal en de verzekering.