Exceptioneel Ordinaire Fysica

Door de super snelle vooruitgang van technologie en wetenschap hebben wij machines die deeltjes met 99,9999% van de snelheid van het licht op elkaar kunnen laten botsen. Zulke dingen zijn super interesant, maar het zorgt er voor dat wij als amateur astronomen ons minder snel betrokken voelen in de fysica. Lees in dit artikel hoe je zelf dichter bij de fysica kunt staan!